Usługi:

image

Zarządzanie Kontraktami Budowlanymi

na podstawie Warunków Kontraktowych FIDIC.

image

Projektowanie Infrastruktury Drogowej

kosztorysowanie i projektowanie organizacji ruchu.

image

Opracowanie Opinii
Technicznych

dotyczące kontraktów infrastrukturalnych.

ZW Projekt to:

Szkolenia:

image

Nasze szkolenia stanowią zbilansowane połączenie wiedzy teoretycznej i praktycznych ćwiczeń w formie warsztatów, pozwalających w aktywny i skuteczny sposób przyswoić uczestnikom zaprezentowaną w trakcie wykładów wiedzę.

Programy szkoleń wynikają z zaobserwowanej potrzeby połączenia kilku dyscyplin wiedzy niezbędnej menadżerom, inżynierom i specjalistom branży budowlanej w formie jednego cyklu treningowego. Szkolenia te stanowią hybrydę wiedzy z zakresu zarządzania kontraktem z umiejętnościami negocjacji oraz zarządzania sporem. Poza wiedzą dostosowaną do branży budowlanej, szkolenia zawierają warsztaty z ćwiczeniami odzwierciedlającymi rzeczywiste sytuacje, możliwe do przetestowania w warunkach szkoleniowych.

Szkolenia prowadzone są przez osoby z wieloletnim doświadczeniem w swoich dziedzinach.Tematy szkoleń:image

PsychoEngee

Zarządzanie kontraktem budowlanym z elementami psychologii biznesu.

image

Zarządzania kontraktami w oparciu o Warunki Kontraktu FIDIC 1999/2017

Wybrane zagadnienia występujące najczęściej w trakcie kontraktów.

image

Młody inżynier na kontrakcie

Wybrane zagadnienia z wiedzy niezbędnej do dokumentowania przebiegu budowy i skutecznej komunikacji.

O mnie:

image

mgr inż. ZBIGNIEW WALCZAK

Ekspert ds. Doradztwa Kontraktowego. Absolwent Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej, Członek zwyczajny Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców. Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej

Posiadam bogate doświadczenie przy realizacji kontraktów w zakresie infrastruktury drogowo-mostowej i obiektów kubaturowych opartych na Prawie Zamówień Publicznych oraz warunkach kontraktowych FIDIC. Posiadam ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe w branży budowlanej.

sidir

Klienci:

Kontakt:

Adres

Plac Zwycięstwa 2 lok. 3

Email

Telefon