Usługi:

image

Zarządzanie Kontraktami Budowlanymi

na podstawie Warunków Kontraktowych FIDIC.

image

Projektowanie Infrastruktury Drogowej

kosztorysowanie i projektowanie organizacji ruchu.

image

Opracowanie Opinii
Technicznych

dotyczące kontraktów infrastrukturalnych.

ZW Projekt to:

Szkolenia:

image

Oferta szkoleń dotyczących zarządzania kontraktami budowlanymi realizowanymi według Warunków Kontraktowych FIDIC.

Program ustalany indywidualnie. Szkolenia mogą być jedno- lub kilkudniowe.

icon

Program dostosowany do potrzeb

icon

Praktyczne przykłady

icon

Podstawy i zagadnienia zaawansowane

O mnie:

image

mgr inż. ZBIGNIEW WALCZAK

Ekspert ds. Doradztwa Kontraktowego. Absolwent Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej, Członek zwyczajny Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców. Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej

Posiadam bogate doświadczenie przy realizacji kontraktów w zakresie infrastruktury drogowo-mostowej i obiektów kubaturowych opartych na Prawie Zamówień Publicznych oraz warunkach kontraktowych FIDIC. Posiadam ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe w branży budowlanej.

sidir

Klienci:

Kontakt:

Adres

Plac Zwycięstwa 2 lok. 3

Email

Telefon