PSYCHOENGEE: Zarządzanie kontraktem budowlanym z elementami psychologii:

image

1. Opis szkolenia

Szkolenie przeznaczone dla menadżerów i specjalistów różnych szczebli posiadających bezpośredni kontakt z kontrahentami publicznymi i prywatnymi. Obejmuje podstawową wiedzę z dziedziny zarządzania kontraktami budowlanymi, ryzykami i działaniami pozwalającymi na ich ograniczenie lub przeciwdziałanie. Szkolenie obejmuje wiedzę z zakresu zarządzania konfliktem i negocjacji.

image

2. Dla kogo?

Menadżerowie i specjaliści różnych szczebli organizacji.

image

3. Cel szkolenia

Przekazanie wiedzy o:

 • zasadach prowadzenia kontraktów, celach stron, zależnościach pomiędzy nimi
 • procesach rządzących kontraktami inwestycyjnymi, identyfikacji miejsc powstawania konfliktów, zapobieganiu sporom i sposobach ich rozwiązywania
 • stylach i technikach negocjacyjnych oraz rodzajach konfliktów
 • wyćwiczenie umiejętności negocjacji i zarządzania sporem.image

4. Czas szkolenia

Opcjonalnie:

 • jednodniowe (7-8h)
 • dwudniowe (2x7h)
image

5. Korzyść dla uczestnika

Nabycie umiejętności:

 • identyfikacji ryzyk: czasowego i kosztowego podczas trwania inwestycji
 • podejmowania decyzji dotyczących inwestycji w oparciu o warunki kontraktu,
 • rozmów i negocjacji z pozostałymi uczestnikami procesu
 • zarządzania konfliktem.

image

6. Opis elementów szkolenia

 • Opis warunków realizacji kontraktów oraz ich rodzaje (Build, D&B) w oparciu o różne wzorce: Umowa cywilna, FIDIC – mini wykład + dyskusja
 • Opis i charakterystyka uczestników procesu budowlanego: relacje pomiędzy uczestnikami procesu, cele stron i odpowiedzialność stron – mini wykład + dyskusja.
 • Warsztaty dotyczące identyfikacji ryzyk i podziału odpowiedzialności – case study
 • Konflikty podczas realizacji: metody zapobiegania i rozwiązywania sporów – mini wykład +warsztaty
 • Warsztaty dotyczące negocjacji – role playimage

7. Liczba uczestników szkolenia

10-12 osób

Powrót

Kontakt:

Adres

Plac Zwycięstwa 2 lok. 3

Email

Telefon