Zarządzania kontraktami w oparciu o Warunki Kontraktu FIDIC 1999/2017
Wybrane zagadnienia występujące najczęściej w trakcie kontraktów:

image

1. Opis szkolenia

Szkolenie przeznaczone dla menadżerów różnych szczebli realizujących zadania inwestycyjne w oparciu o Warunki Kontraktu FIDIC 1999/2017 „Buduj” lub „Zaprojektuj & Buduj”. Obejmuje wiedzę z wybranych, najczęściej stosowanych klauzul warunków kontraktu na wzorach FIDIC. Szkolenie połączone jest z wiedzą z zakresu zarządzania kontraktem od jego rozpoczęcia do zakończenia okresu gwarancyjnego. Praktyczne przykłady umożliwią uczestnikom rozpoznanie występujących na kontraktach ryzyk, podział odpowiedzialności Stron oraz rolę Inżyniera.

image

2. Dla kogo?

Uczestnicy procesu budowlanego: menadżerowie i specjaliści różnych szczebli organizacji, realizujący kontrakty oparte o warunki kontraktu FIDIC

image

3. Cel szkolenia

Przekazanie wiedzy o:

 • warunkach kontraktu FIDIC 1999 i 2017. Zapoznanie się z różnicami i podobieństwami oraz podejściem GDDKiA
 • przekazanie wiedzy o najczęściej stosowanych klauzulach warunków kontraktu z perspektywy budowy, identyfikacja ryzyk i określenie odpowiedzialności stron kontraktu
 • wyćwiczenie umiejętności rozpoznania i dokumentowania zdarzeń na kontrakcie w oparciu o warunki kontraktu FIDIC.image

4. Czas szkolenia

Opcjonalnie:

 • jednodniowe (7-8h)
 • dwudniowe (2x7h)
image

5. Korzyść dla uczestnika

Nabycie umiejętności:

 • stosowania wybranych klauzul warunków kontraktu FIDIC – procedur i harmonogramu rozwiązania spraw
 • podejmowania decyzji i sposobu prowadzenia spraw kontraktowych w oparciu o identyfikację ryzyk w oparciu o warunki kontraktu
 • analizy wpływu zdarzeń na czas i koszt inwestycji oraz określenia odpowiedzialności za powstałą sytuację w oparciu o warunki kontraktu FIDIC.

image

6. Opis elementów szkolenia

 • Opis filozofii warunków kontraktu FIDIC oraz ich rodzaje – Build, D&B – mini wykład + dyskusja,
 • Opis i charakterystyka uczestników procesu budowlanego: relacje pomiędzy uczestnikami procesu, cele stron i odpowiedzialność stron – mini wykład + dyskusja.
 • Opis i charakterystyka stron kontraktu i Inżyniera: relacje pomiędzy uczestnikami procesu, cele odpowiedzialność stron – mini wykład + dyskusja,
 • Wprowadzenie do wybranych zagadnień warunków kontraktu FIDIC – mini wykład + case study,
 • Warsztaty dotyczące wybranych zagadnień i klauzul warunków kontraktu FIDIC – case study.image

7. Liczba uczestników szkolenia

10-12 osób

Powrót

Kontakt:

Adres

Plac Zwycięstwa 2 lok. 3

Email

Telefon