Młody inżynier na kontrakcie
Jak dokumentować przebieg zdarzeń i „nie dać się” na Kontrakcie:

image

1. Opis szkolenia

Szkolenie przeznaczone głównie dla młodych stażem inżynierów i specjalistów bezpośrednio zaangażowanych na budowie (np. pracownicy działu technicznego, finansowego i wsparcia). Obejmuje praktyczną wiedzę i umiejętność dokumentowania zdarzeń w trakcie budowy – sporządzania korespondencji, notatek ze spotkań, protokołów itp. Szkolenie obejmuje również zajęcia z publicznych wypowiedzi, potrzebnych np. na radach technicznych i budowy. Zdobyte umiejętności pozwolą również na skuteczną wymianę informacji wewnątrz organizacji np. pomiędzy działami finansowymi i prawnymi.

image

2. Dla kogo?

Inżynierowie i specjaliści bezpośrednio zaangażowani na budowie.

image

3. Cel szkolenia

Wyćwiczenie umiejętności:

 • tworzenia korespondencji kontraktowej – dokumentowania zdarzeń, tworzenia notatek, protokołów itp.
 • komunikacji – wystąpień publicznych w trakcie np. rad budowy
 • radzenia sobie ze stresem – działania pod presją.image

4. Czas szkolenia

Opcjonalnie:

 • jednodniowe (7-8h)
 • dwudniowe (2x7h)
image

5. Korzyść dla uczestnika

Nabycie umiejętności:

 • tworzenia korespondencji kontraktowej – dokumentowania zdarzeń, tworzenia notatek, protokołów itp.
 • komunikacji – wystąpień publicznych w trakcie np. rad budowy
 • radzenia sobie ze stresem – działania pod presją.

image

6. Opis elementów szkolenia

 • Prezentacja i omówienie sposobu i celu opisywania zdarzeń, tworzenia notatek, protokołów itp. – mini wykład i dyskusja
 • Zasady tworzenia korespondencji – warsztaty i dyskusja
 • Zasady skutecznej komunikacji – mini wykład + role play
 • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne – mini wykład + warsztaty z ekspozycji społecznej
 • Trening asertywności i radzenia sobie ze stresem – warsztaty.image

7. Liczba uczestników szkolenia

10-12 osób

Powrót

Kontakt:

Adres

Plac Zwycięstwa 2 lok. 3

Email

Telefon